Spaghettidag

Jaar : 2017

Affiche voor de jaarlijkse spaghettidag van de Harmonie "De Verenigde Vrienden" Heusden. De foto op de achtergrond is zelfgemaakt en bewerkt in Photoshop. Omdat ik wist dat ik de tekst van de affiche centraal wou zetten, heb ik bij het nemen van de foto gelet op de lay-out. De affiche gebruiken we nu jaarlijks opnieuw omdat deze zo leuk blijft.